Szanowni Państwo,

Od 25-05-2018 roku zaczynają obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.

W świetle powyższego:

uprzejmie informujemy, że firma ARteam Joanna Jucha-Korzus z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Piekarskiej 197/2, przetwarza informacje pozyskane:

– ze źródeł publicznych oraz ogólnodostępnych, w tym z Internetu

– pozyskanych w drodze wymiany e-mail, sms, słownie (podstawowe źródło) bezpośredniego kontaktu w siedzibie naszej firmy oraz podczas indywidualnych spotkań prowadzonych od kilku lat

tworząc bazę danych. Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Wszystkie pozyskiwane dane są konieczne do kupna/sprzedaży/wymiany/serwisu specjalistycznego sprzętu rehabilitacyjnego.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: ARteam Joanna Jucha-Korzus, ul.Piekarska 197/2 , 43-300 Bielsko-Biała NIP: 937-224-28-85, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Bielsku-Białej.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piekarska 197/2, 43-300 Bielsko-Biała lub email: biuro@arteam-medyczny.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3.Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania procesu sprzedaży, kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym osobom trzecim poza biorącymi udział w realizacji zamówienia oraz wysyłki towarów.

4. Państwa dane osobowe będą przez ARteam Joanna Jucha-Korzus przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

– kontakt e-mailowy pod adresem: biuro@arteam-medyczny.pl

– kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Piekarska 197/2, 43-300 Bielsko-Biała.

6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności | Copyright ? 2018 ARTEAM Medyczny | Inwestment X Dizajn