Dofinansowanie ze środków NFZ

 

O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych z NFZ może się starać każdy ubezpieczony w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zasady i lista przedmiotów refundowanych przez NFZ określa Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2013r, które zawiera wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (DZ. U. z 2013r. poz. 1565).

Szczegóły znajdują się na http://isap.sejm.gov.pl/ gdzie znajduje się plik do pobrania. Kliknij by pobrać rozporządzenie

Wykaz kodów i produktów dofinasowanych przez NFZ KLIKNIJ BY POBRAĆ Słownik kodów NFZ

1. Aby uzyskać dofinansowanie na wyrób medyczny należy udać się do lekarza, który jest uprawniony do wystawienia stosowego zlecenia. Zlecenie szczegółowo opisuje jaki wyrób medyczny został przepisany dla pacjenta, klasyfikację choroby oraz dane pacjenta.

2. Z takim wnioskiem należy udać się do oddziału NFZ w celu potwierdzenia wniosku. Zlecenie musi być potwierdzone przez oddział NFZ, na terenie którego pacjent jest zarejestrowany. Można to zrobić osobiście legitymując się dowodem osobistym, przez osoby trzecie np. opiekuna prawnego lub wysłać wniosek za pośrednictwem Poczty polskiej. Zlecenie jest ważne bezterminowo chyba, że jest to zlecenie okresowe. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać wystawione na trzy miesiące, nie dłużej. Wniosek można zrealizować wyłącznie w miesiącach określonych w zleceniu.

3. Po potwierdzeniu zlecenia w NFZ należy udać znaleźć producenta lub sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia i zaopatrzy Państwa w wymagany sprzęt(ARteam). Informacje jakie otrzyma pacjent dotyczą refundacji oraz kwotę dopłaty, jeśli takowa występuje. Pacjent ma prawo wyboru placówki w której zrealizuje swoje zlecenie. W tym przypadku nie obowiązuje rejonizacja, więc wniosek na zaopatrzenie w wyrób medyczny, może zostać zrealizowany na terenie całego kraju, w palcówkach czy u producentów, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.

4. Należy zwrócić uwagę na cenę produktu. Jeśli cena wyrobu medycznego przekracza limit NFZ, pacjent pokrywa różnicę. Każdy sklep medyczny czy producent poda nam kwotę dopłaty jaką trzeba uiścić przy zakupie sprzętu. Limity są różne i wahają się od 70% do 100% refundacji NFZ. Należy pamiętać, że o wysokości refundacji decyduje klasyfikacja choroby, a nie lekarz.

Więcej na stronie: www.gov.pl

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password